til salg

Langedam 1 og 17, 3230 Græsted

Beskrivelse

Langedam 1 og 17, 3230 Græsted

Investeringsprojekt bestående af 30 nyopførte to etagers boliger til udlejning beliggende Langedam 1 & 17, 3230 Græsted.
Der er givet byggetilladelse i marts 2022 til at opfører 30 boliger. Byggeriet bygges med vandret lejlighedsskel. Størrelserne på boligerne varierer fra 55 – 94 m2. Det samlede etageareal er på ca. 2.165 m2 og opføres af HusCompagniet som turnkey projekt.
Der pågår projektering af byggeriet, der forventes afsluttet i løbet september/oktober 2023, således forventes opstart af byggeriet at påbegynde ultimo 2023 med forventede byggeperiode på 14 måneder.
Ejendommen er ejet af selskabet Ejendomsselskabet Langedam ApS. Selskabet forventes handlet. Selskabets eneste aktiv er nærværende ejendom og købesummen for anparterne fastsættes til egenkapitalen på overtagelsesdagen. Den udskudte skat er anslået til at udgøre ca. kr. 1,55 mio., som køber overtager til kurs 100.
Prisforlangende er kr. 66,3 mio., svarende til et nettoafkast på 5,25%.
Se yderligere information ved at downloade notatet nedenfor.

Området

Græsted ligger i Nordsjælland centralt i Gribskov Kommune. Græsted er en stationsby og har to togstationer, Græsted Station og Græsted Syd for betjening af lokalbanen mellem Hillerød og Gilleleje.
Gribskov kommune, der er den største kommune i Nordsjælland, har en målsætning om at fremme turisme og oplevelser med kommunens unikke natur og mange kystbyer mod nord.
Kommune oplever en stigning i befolkningstilvæksten, hvilket øger behovet for nye boligområder og kommunen sigter imod, at udviklingen i boligudbuddet sker i en rolig takt i alle byområderne, dog vil den større udvikling ifølge kommunen hovedsagelig ske i Gilleleje og Græsted.

Type

Investeringsejendom til boligudlejning

Samlet areal

2.165 m2 bolig

Prisforlangende

kr. 66,3 mio. (nettoafkast 5,25%)

Billeder

Et visuelt glimt af ejendommen

Kontakt os uforpligtende

Kontakt os uforpligtende