til salg

Rundforbivej 2A-E, 2950 Vedbæk

Beskrivelse

Rundforbivej 2A-E, 2950 Vedbæk

Investeringsejendommen (udlejningsejendom bestående af fem ejerlejligheder) beliggende Rundforbivej 2A-E, 2950 Vedbæk til salg.
Ejendommen er opført i 1924 og har frem til 2022 fungeret som erhvervsejendom – kontor - indtil ejendommen i 2023 blev konverteret til boligejendom.
Det samlede boligareal udgør 539 m2 fordelt på fem ejerlejligheder.
Ejendommen sælges fuldt udlejet.
Lejen er fastsat efter reglerne om fri lejefastsættelse, idet ejendommen pr. 1. januar 1995 var en erhvervsejendom og at ejendommen først er konverteret fra erhverv til bolig og dermed ændret status (anvendelse) i 2022.
Boliglejekontrakterne bliver indgået på typeformular A10.
Ejendommen er ejet af 2 RR ApS. Selskabet kan ikke handles. Ejendommen sælges samlet som aktiv handel (skødehandel).
Prisforlangende er kr. 26,5 mio., svarende til et nettoafkast på ca. 4,0%.
Se yderligere information ved at downloade notatet nedenfor.

Området

Vedbæk i Rudersdal kommune ligger ca. 20 kilometer nord for Københavns centrum. Vedbæk er kendetegnende ved koncentration af rigeste danskere og kommunen ligger da også nummer 3 i rækken af rigeste danskere, kun overgået af Gentofte (1.) og Hørsholm (2.).
Ifølge Rudersdal Kommune befolkningsprognose for 2021-2033 udarbejdet af COWIs befolkningsprognosemodel, Demografix, har der siden 2007 været fremgang i antallet af indbyggere og den tendens forventes at fortsætte med stigning fra ca. 57.000 indbyggere i 2021 til over 58.800 i 2033 (stigning på 1.800 personer svarende til ca. 3,2 procent).
Der er en markant stigning i antallet af ældre borgere og i 2033 er prognosen at hver tredje af kommunens borgere vil være over 60 år.
Rudersdal Kommune er en grøn bykommune med højtuddannet arbejdskraft og attraktive erhvervsområder. Mange af kommunens virksomheder er kendetegnet ved at være baseret på et højt vidensniveau og Rudersdal har fokus på erhvervsudvikling med bl.a. høje ambitioner for bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Rudersdal er en attraktiv erhvervskommune med en grøn profil, der driver erhvervsindsatsen i en tæt og løbende dialog med virksomhederne.

Type

Investeringsejendom til boligudlejning

Samlet areal

539 m2 bolig

Prisforlangende

kr. 26,5 mio. (nettoafkast ca. 4,0%)

Billeder

Et visuelt glimt af ejendommen

Kontakt os uforpligtende

Kontakt os uforpligtende