til salg

Gydevej 17A-Z, Esbønderup, 3230 Græsted

Beskrivelse

Gydevej 17A-Z, Esbønderup, 3230 Græsted

Investeringsprojekt bestående af 22 nyopførte etplans rækkehuse til udlejning beliggende Gydevej 17A m.fl., 3230 Græsted.
Der er givet byggetilladelse maj 2022 til at opfører 22 etplans rækkehuse fordelt på 7 klynger. Størrelserne på boligerne er hver 90 m2. Det samlede byggeri opføres af HusCompagniet som turnkey projekt.
Byggeriet er påbegyndt og det færdige byggeri forventes at stå klar til indflytning februar 2024.
Ejendommen er ejet af selskabet Gydevej 17A ApS. Selskabet forventes handlet. Selskabets eneste aktiv er nærværende ejendom og købesummen for anparterne fastsættes til egenkapitalen på overtagelsesdagen. Den udskudte skat er anslået til at udgøre ca. kr. 2,0 mio., som køber kan overtage til kurs 100.
Prisforlangende er kr. 60,25 mio., svarende til et nettoafkast på 5,25%.
Få yderligere information ved at downloade notatet nedenfor.

Området

Esbønderup, tæt på Græsted by, ligger i Nordsjælland centralt i Gribskov Kommune. Græsted er en stationsby med to togstationer, Græsted Station og Græsted Syd for betjening af lokalbanen mellem Hillerød og Gilleleje.
Gribskov kommune, der er den største kommune i Nordsjælland, har en målsætning om at fremme turisme og oplevelser med kommunens unikke natur og mange kystbyer mod nord.
Kommunen oplever en stigning i befolkningstilvæksten, hvilket øger behovet for nye boligområder og kommunen sigter imod, at udviklingen i boligudbuddet sker i en rolig takt i alle byområderne, dog vil den større udvikling ifølge kommunen hovedsagelig ske i Gilleleje og Græsted.

Type

Investeringsejendom til boligudlejning

Samlet areal

1.980 m2 bolig

Prisforlangende

kr. 60,25 mio./ 5,25% afkast

Billeder

Et visuelt glimt af ejendommen

Kontakt os uforpligtende

Kontakt os uforpligtende