til salg

Kattesundet 10 & 10A, 1458 København K

Beskrivelse

Kattesundet 10 & 10A, 1458 København K

Investeringsejendommen beliggende Kattesundet 10 og 10A-B, 1458 København K til salg.
Ejendommen er opført i 1852 og forhuset er fredet. Ejendommen består af et forhus og baghus med et samlet udlejningsareal på 848 m2 fordelt på 8 beboelseslejligheder med et samlet areal på 660 m2 og 1 butikserhvervslejemål på 188 m2.
Ejendommen er, bortset for boliglejemålet på 1. sal, i perioden fra 2018 – 2020 gennemgribende moderniseret. Baghuset er konverteret fra erhverv til bolig.
Ejendommen sælges fuldt udlejet.
Ejendommen er ikke ejerlejlighedsopdelt, men sælger oplyser, at ejendommen kan opdeles i ejerlejligheder.
Ejendommen er ejet af selskabet Kattesundet 10 ApS. Selskabet forventes handlet. Selskabets eneste aktiv er nærværende ejendom og købesummen for anparterne fastsættes til egenkapitalen på overtagelsesdagen. Den udskudte skat er anslået til at udgøre ca. kr. 1,4 mio., som køber overtager til kurs 100.
Prisforlangende er kr. 41,5 mio., svarende til et nettoafkast på ca. 4,7%.

Området

Ejendommen er beliggende i en af Københavns ældste gader, og Kattesundet er sidegade til Strøget ved Frederiksberggade. Navnet “Kattesundet” er der delt mening om hvor det stammer fra, men hollandske søfolk betegnede et smalt og vanskeligt stræde eller farvand, som et Kattegat, altså et smalt stræde (passage) hvor kun en kat kunne slippe i gennem.
Ejendommen er beliggende tæt på Rådhuspladsen, Tivoli, Christiansborg, Nørreport, Metro Station m.m.

Type

Investeringsejendom til bolig- og erhvervsudlejning

Samlet areal

848 m2 fordelt på 660 m2 bolig og 188 m2 erhverv

Prisforlangende

Kr. 41,5 mio.

Billeder

Et visuelt glimt af ejendommen

Kontakt os uforpligtende

Kontakt os uforpligtende