Nørretoftevej 17 • 3200 Helsinge
Erhvervsejendom

Areal

1.442 m2

Lejeindtægt

Driftsomkostninger

Nettoleje

ca. kr. 495.000

ca. kr.   95.000

ca. kr. 400.000

Prisforlangende

Pris pr. m2

kr. 7,2 mio.

ca. 4.990 kr/m2

Nettoafkast

ca. 5,5%

Ring for info tlf. +45 70 20 54 44

FAKTA OM EJENDOMMEN

Matrikel og bygninger

Ejendommen består af to bygninger.

Bygning 1 er opført i 1975 og har et samlet areal på  1.149 m2 og bygning 2 er opført i 1991 med et samlet areal på 293 m2.

Bygning 1 er udlejet til Lyddæmper ApS og bygning 2 er udlejet til et gulvfirma, Pries Gulve. Derudover lejer busdriftsselskabet, Keolis, et parkeringsareal på ca. 900 m2 – Keolis har nabolejemålet

Download notat