Vores medlemskab i DE vidner om, at vi er en yderst kompetent erhvervsejendomsmægler

Vi er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, og det har en række store fordele, der kommer både os og vores kunder til gode. Først og fremmest vidner vores medlemskab i foreningen om, at vi er en certificeret ejendomsmægler, da dette ganske enkelt er et af flere krav for at blive medlem af organisationen.

Derudover giver medlemskabet i foreningen os mulighed for at dygtiggøre os yderligere inden for vores felt. Medlemmer tilbydes nemlig adgang til kompetencestyrkende og -givende arrangementer og materialer. Dette skal vi nok uddybe senere, men først vil vi gerne introducere DE, hvis der skulle sidde en enkelt eller to uden kendskab til foreningen.

Hvad er DE?

DE står, som nævnt, for Dansk Ejendomsmæglerforening. DE er en dansk brancheforening for ejendomsmæglervirksomheder og personer, der beskæftiger sig med ejendomsformidling, herunder ejendomsmæglere og diplomvaluarer.

Branchen blev stiftet tilbage i 1912, og i dag er dens overordnede mål at varetage medlemmernes erhvervs- og branchemæssige interesser.

Vi er yderst begejstrede for vores medlemskab af organisationen, og det ved vi, at vores kunder også er. De får nemlig stor glæde af de ydelser, som organisationen tilbyder os.

En række af de services, som udbydes til os, er faglig rådgivning via DE’s mæglerfaglige hotline, efteruddannelse, seminarer og medlemsmøder.

DE giver os altså mulighed for at efteruddanne os og dygtiggøre os yderligere inden for vores felt, og dette er en mulighed, vi griber med harpiks i håndfladerne. Vi er nemlig en yderst forfængelig, ambitiøs ejendomsmægler, der, trods mange år i branchen, stadigvæk stræber ihærdigt efter at blive endnu bedre.

Vores evindelige, ihærdige stræben efter at blive så dygtig som mulig har allerede ført os meget langt, og vi kan takke vores arbejdsomhed og ærgerrighed for, at vi i dag er en af de bedste og mest kompetente erhvervsejendomsmæglere i DK.

Selvom vi er nået så langt med vores forretning, som vi er, er det på ingen måde blevet en sovepude. Vores lyst til at udvikle os yderligere er større end nogensinde!

Vi giver vores kunder en formidabel behandling og følger de etiske retningslinjer inden for området

En anden opgave, som DE varetager, er at fastsætte etiske regler inden for ejendomsmæglerbranchen.

Vores medlemskab af organisationen er et vidnesbyrd om, at vi altid opererer inden for de etiske retningslinjer, som organisationen udstikker. Du kan derfor være helt sikker på, at alt foregår efter bogen, hvis du vælger os som din næste ejendomsmægler.

Vælg altid en ejendomsmægler, der er medlem af DE

Hvis man skal købe eller sælge en ejendom, bør man altid vælge en ejendomsmægler, der er medlem af DE. Vi har allerede gennemgået en række af de fordele, der er forbundet med at vælge en ejendomsmægler, der er medlem af denne forening, men for god ordens skyld opsummerer vi lige argumenterne:

  • DE-medlemmer er certificerede ejendomsmæglere. Du får derfor en ejendomsmægler, der har papir på sin faglighed
  • DE-medlemmer tilbydes adgang til kurser, seminarer og andre kompetencegivende og -styrkende arrangementer. Du får derfor en kompetent ejendomsmægler, der har haft mulighed for dygtiggøre sig yderligere
  • DE-medlemmer opererer altid inden for etiske retningslinjer. Du får derfor en ejendomsmægler, der fører en moralsk forsvarlig forretning