Valuarvurderinger af andelsforeningers ejendomme

NORVIK har købt sig ind i firmaet FuresøGruppen og sammen udarbejder vi valuarvurderinger af andelsboligforeningers ejendomme.

Vores vurdering er veldokumenteret, og i vores rapport får I et overblik over de forhold, der er relevante for værdien af ejendommen, herunder hvad der evt. kan gøres for at øge værdien.

Vores vurderinger udarbejdes naturligvis i overensstemmelse med den fastlagte branchenorm for vurdering af andelsboligforeningsejendomme iht. Andelsboligforeningsloven § 5, stk. 2, litra b.

Se mere på furesoegruppen.dk eller kontakt os på telefonnummer +45 70 20 54 44 for at høre mere om vores ydelser.