NORVIK er specialiseret i at udarbejde valuarvurderinger af ejendomme og tilbyder professionelle valuarvurderinger, der sikrer værdiansættelse af ejendomme, med afspejling i den aktuelle markedssituation

Vi foretager valuarvurderinger af andelsboligejendomme, boligejendomme, erhvervsejendomme, industriejendomme, grunde og ejendomsporteføljer.

Vores vurderinger er baseret på mange års erfaring og en altid opdateret viden om både de juridiske og økonomiske forhold på ejendomsmarkedet. Vores vurdering er veldokumenteret, og i vores rapport får I et overblik over de forhold, der er relevante for værdien af ejendommen, herunder hvad der evt. kan gøres for at øge værdien.

Vores vurderingsrapporter er med til at sikre revisorer, advokater, banker, foreninger og virksomheder indblik i de forhold, der ligger til grund for ejendommens værdi.

Er I en andelsboligforening?

For andelsboligforeninger, er der en særlig vigtig begrundelse for at vælge en valuarvurdering, da der for nyligt er vedtaget et lovindgreb i Folketinget, der betyder, at der ikke bliver udarbejdet offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeningers ejendomme fremadrettet.

Vores vurdering udarbejdes i overensstemmelse med den fastlagte branchenorm for vurdering af andelsboligforeningsejendomme iht. Andelsboligforeningsloven § 5, stk. 2, litra b. Dermed er I sikret, at vurderingen af foreningens ejendom er i overensstemmelse med de aktuelle markedsforhold og lever op til de krav, som lovgivningen stiller til fastsættelse af andelskronen.

Valuarvurderingen er baseret på en gennemgang af ejendommens udgifter og indtægter samt en grundig besigtigelse af ejendommen både ud- og indvendigt. Vores rapport vil desuden, såfremt det er relevant, indeholde forslag til hvad der kan gøres for at øge værdien af ejendommen.

Kontakt os på telefon +45 70 20 54 44 eller via mail info@norvik.dk såfremt I ønsker en valuarvurdering.