til salg

Glostrup Torv 6-8, 2600 Glostrup

Beskrivelse

Glostrup Torv 6-8, 2600 Glostrup

Investeringsejendom opdelt i ejerlejligheder centralt beliggende i Glostrup bymidte på Glostrup Torv 6-8, 2600 Glostrup til salg.
Ejendommen består af to bygninger opført henholdsvis i 1992 og 2001. Ejendommen er opdelt i 7 ejerlejligheder. Det samlede BBR-areal udgør 1.595 m2 fordelt med 1.170 m2 til erhverv og 425 m2 til boliger.
Ejendommen er ejet af Folkebladet Holding A/S. Selskabet kan handles. Selskabets eneste aktiv er nærværende ejendom og købesummen for anparterne fastsættes til egenkapitalen på overtagelsesdagen. Den udskudte skat er anslået til at udgøre ca. kr. 2,1 mio., som køber overtager til kurs 100.
Ejendommen er ejerlejlighedsopdelt kontorejendom med udnyttet boliger i tagetagen. Byggeriet er fordelt på hovedbygningerne 1 og 4 samt bygning 2 og 3 der er henholdsvis registreret som carport og udhus begge opført i 1997
Bygning 1 er opført i 1992 som kontorbyggeri i 2 etager, hertil kælder og tagetage. Tagetagen er udnyttet til bolig.
Bygning 4 er opført i 2001 som kontorbyggeri i 2 etager, hertil kælder og tagetage. Tagetagen er udnyttet til bolig.
Der er to elevator til ejendommen.
Der er cirka 18 parkeringspladser på terræn, der er ikke markeret p-pladser. Brugsretten til parkeringspladserne er fordelt således, at boligerne har en plads hver, dvs. i alt 3 pladser, og de øvrige parkeringspladser anvendes erhvervslejerne. Der betales ikke særskilt leje for parkeringspladser.
Have arealet er græsplæne.

Området

Glostrup er en bydel i Storkøbenhavn ca. 12 kilometer fra Københavns Centrum. Glostrup kommune har ca. 23.500 indbyggere (2022).
Ejendommen er beliggende centralt i Glostrup bymidte, der er kommunens hovedcenter for detailhandel. Bymidten består af en blanding af boliger, butikker, offentlig og privat service, administration og restauranter og lignende, der naturligt hører hjemme i en bymidte.

Type

Investeringsejendom

Samlet areal

1.600 m2

Prisforlangende

27 mio. kr.

Billeder

Et visuelt glimt af ejendommen

Kontakt os uforpligtende

Kontakt os uforpligtende