til salg

Christiansvej 3 & 5A og Søndre Ringvej 2-8, 2600 Glostrup

Beskrivelse

Christiansvej 3 & 5A og Søndre Ringvej 2-8, 2600 Glostrup

Boligprojekt beliggende Christiansvej 3 & 5 og Søndre Ringvej 2-8, 2600 Glostrup til salg.
Det er AI Arkitekter & Ingeniører (AI) der har udarbejdet boligprojektet, se projektbeskrivelse under DOWNLOAD NOTAT. Projektet har et samlet areal på ca. 8.000 etagemeter til boliger. Der er 103 p-pladser i konstruktion over jord. Der forventes kælder. Byggeriet bliver mellem 4 og 8 etager med en gennemsnits boligstørrelse på 77 m2.
AI har optionsaftaler med grundejer og dermed kontrol over 3 matrikler, det er matriklerne 6aø (5A), 6ae (Letbane) og 6bf (Letbane) med anslået realiserbare byggeretter på ca. 4.000 etagemeter. Disse byggeretter vurderes at blive nødvendige for at kunne gennemføre det samlede byggeri på ca. 8.000 etagemeter.
AI har ikke kontrol over matriklerne 6aæ, 6bi og 6ad der er ejet af Glostrup Kommune. Den anslåede realiserbare byggeret udgør ca. 4.000 etagemeter. For at opnå byggeret til det samlede byggeri skal disse tre matrikler medkøbes. Matriklerne forventes at komme i offentligt udbud i løbet af marts/april 2024. Nærmere vilkår for udbuddet er ikke oplyst (januar 2024).
Boligprojektet sælges uden byggetilladelse, men med godkendt lokalplan nr. GL 51 til boliger.
AI’s optionsaftaler til matriklerne 6aø, 6ae og 6bf sælges i nystiftet selskab, der er ejet af AI.
Selskabet skal handles og handlen kan betinges af at køber erhverver matriklerne udbudt af Glostrup Kommune og for sælger er det en betingelse at AI anvendes i totalrådgivningen.
Øvrige vilkår aftales nærmere.
Prisforlangende for byggeretterne i selskabet er kr. 4.300 pr. etagemeter. Det er anslået, at der på matriklerne 6aø, 6ae og 6bf kan opføres ca. 4.000 etagemeter. Det er selskabets eneste aktiv og købesummen for anparterne fastsættes til egenkapitalen på overtagelsesdagen. Eventuel udskudt skat overtager køber til kurs 100. For interesserede købere gives der adgang til datarum. Alt materiale der udleveres bedes behandlet fortroligt.

Området

Boligprojektet er beliggende ca. 100 meter til stoppested på letbanen og tæt gåafstand til Glostrup Storcenter og Glostrup Station.

Type

Boligprojekt til salg

Samlet areal

8.000 etagemeter til bolig

Prisforlangende

Kr. 34,4 mio.

Billeder

Et visuelt glimt af ejendommen

Kontakt os uforpligtende

Kontakt os uforpligtende